Mors Dersleri -3


Açıklama: ...
Kategori: Yazarlar
Eklenme Tarihi: 14 Ağustos 2014
Geçerli Tarih: 29 Eylül 2020, 10:47
Site: Telsiz Haber
URL: http://www.telsizhaber.com/yazar/103-mors-dersleri-3.html


Merhaba,

Teknik olarak önce 2-3 kere sadece media playerden müzik dinler gibi sonra 2-3 kere hem müzik hem de HARF dökümünden takip ederseniz, kulak ve göz aynı anda algılayacaktır. Son olarak 3-4 kere de  kulakla alıp el ile yazmaya çalışmak günlük toplam çalışma süresi 35-40 dakikadır.

Ders:3

;33IG I;G;H 3GH3H GG333 FFFIG
H3HH; IFGIG 3G3;3 3GGI3 3GFGF
H;IFI FI;FH IGHG; GFG3H ;G3IH
II;;; 3HF3I IH;;; 3GIHH G3IH3
G;H;H FHHGG IHIFH IG3G; GF;G;
IGHGF FHH3F FGI;3 IG33G 3GFFG
H3F;I 3GIFF 3HGHH 3;GI3 ;HFIG
HGF3; GHFH; HI33G 3G3FH ;;;H;
IIIG3 ;3G;H 3;;II FH3;F HG;33
GG3HH I;3FF 3;3;I I333G HI;3G